Tisztelt Partnerünk! Értesítjük, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. rendelkezése alapján a mellékvízmérőn mért ivóvíz szolgáltatás átírásának folyamata megváltozott.

A fogyasztóváltozás átvezetésének elengedhetetlen feltételévé vált a honlapunkról is elérhető ( https://www.dbrt.hu/media/images/files/VB-Valtozasbejelento%2020210107.pdf ) Változásbejelentő nyomtatvány csatolása kitöltve és aláírva. A bejelentéshez továbbra is szükséges rendelkezésünkre bocsátani a változást igazoló dokumentumok másolatát. (pl. bérleti szerződés, adásvételi szerződés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap és birtokbaadási jegyzőkönyv).

Változatlan főszabály, hogy a fehasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó köteles a változástól számított 15 napon belül, a megfelelő dokumentumokkal alátámasztva bejelenteni.

Írásbeli bejelentést honlapunkon ( https://dbrt.hu/irjon-nekunk ) vagy 1518 Budapest, Pf.: 35. postacímen is fogadunk.

Jelezni szeretnénk azt is, hogy a korábban adott meghatalmazások elévülési ideje öt év, ezért kérjük, hogy legyenek szívesek felülvizsgálni szükség esetén megújítani azokat, elektonikus kapcsolattartás esetén a kapcsolattartási e-mail cím feltüntetésével.

Reméljük, hogy fenti tájékoztatásunk segítségükre lesz a gördülékeny ügyintézésben. Továbbra is készséggel állunk rendelkezésükre. 

Budapest, 2021. január 15.

Díjbeszedő Holding Zrt.